ExpertSystem

جزوه درس سیستمهاي خبره نوشته ی :مهندس حلمی


موضوع فایل:
هوش مصنوعی ،

تعداد صفحات: 94


شما می توانید این فایل را با هزینه رایگان دانلود نمایید یا آن را سفارش چاپ دهید و در اسرع وقت درب منزل تحویل بگیرید.

افزودن به لیست دانلود : رایگان

قیمت سفارش چاپ:
چاپ یک رو    -  84600 تومان
چاپ دو رو    -  56400 تومان

سفارش چاپ