تعرفه ی چاپ و پرینت (بهار 96)

تعرفه ی پرینت ، پلات و چاپ عکس به شرح زیر می باشد:

تعرفه ی پرینت A4 به ازای هر برگ (تومان)

تعداد از 1 تا 10 برگ از 11 تا 50 برگ از 51 تا 100 برگ بیشتر از 100 برگ
سیاه سفید یک رو 350 250 150 100
سیاه سفید دو رو 500 400 200 150
رنگی یک رو 1000 700 500 350
رنگی دو رو 1300 1000 800 500

تعرفه ی چاپ عکس (تومان)

سایز کاغذ عکس چاپ روی شاسی
3*4 1200 .....
10*15 1500 5700
13*18 4500 9300
16*22 7500 13500
20*25 22500 28500
20*30 25500 32700

تعرفه ی پلات بر روی کاغذ (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
A4 1000 2000
A3 2000 3000
A2 3000 5000
A1 6000 9000
A0 9000 11000
50*70 5000 8000
70*100 8000 13000

قیمت مقوا به قیمت پلات افزوده میشود.

قیمت مقوا (تومان)

سایز سیاه سفید رنگی
50*70 مارک اشتبخ (Steinbach) 3200 4000
70*100 مارک اشتبخ (Steinbach) 4800 6400
50*70 مارک الر (eler) 4000 4800
70*100 مارک الر (eler) 5600 6400