عروض و قافیه 92-93 نیم سال اول

نمونه سوال پیام نور عروض و قافیه 30 سوال تستی همراه با جواب


موضوع فایل:
زبان و ادبیات فارسی ،

تعداد صفحات: 6


شما می توانید این فایل را با هزینه 1000 تومان دانلود نمایید یا آن را سفارش چاپ دهید و در اسرع وقت درب منزل تحویل بگیرید.

افزودن به لیست دانلود : 1000 تومان

قیمت سفارش چاپ:
چاپ یک رو    -  3700 تومان
چاپ دو رو    -  3000 تومان

سفارش چاپ