بنویسید

مثل یک دفتر معمولی با خودکارهای پاک شونده، بنویسید.

پاک کنید

با دستمال و چند قطره آب، می‌توانید همه چیز را پاک کنید و مثل روز اول مجددا استفاده کنید. درختان از شما ممنون خواهند شد.

دسته بندی کنید

هر صفحه را به موضوعی اختصاص دهید و تعریف کنید که هر صفحه در کجا به اشتراک گذاشته شود.

اسکن کنید

با نرم افزار اختصاصی راکت بوک، با کیفیت بالا اسکن کنید و در سرویس های ابری ذخیره کنید.

منو اصلی