ست دفتر و جامدادی 1


قیمت: 35000 تومان


وضعیت: موجود

برند:گالری آوه

توضیحات:

شامل یک دفترچه سایز 10*15 یک دفترچه مربعی 16*16 و یک جامدادی می باشد. جنس: پارچه این مجموعه به صورت جداگانه 38000 تومان می باشد.